kinkiyu10.jpg お宿 欣喜湯(北海道川湯温泉)硫黄たっぷり!強烈酸性!100%源泉かけ流し温泉の実力はさすが力強い(施設編)