obinotyaya4.jpg おびの茶屋(宮崎日南飫肥)名物「厚焼き玉子」城下町食べ歩き・町歩き2軒目