taketora_naha3_201712230137542c4.jpg 純粋な豚骨ラーメンは沖縄では人気ですね